STAPPENPLAN


Hoe gaan we aan de slag?

1- We tekenen een overeenkomst. Waarin o.a. staat: -MNI Groep vraagt maar 20% van de omzet uit uw idee, de overige 80% is voor u. -MNI Groep heeft pas recht op deze 20% wanneer er geld is verdient aan uw idee. Voordat wij dit ondertekenen kunt u het contract laten controleren door uw notaris.

2- We deponeren/registreren/beveiligen uw idee.

Lees meer..MNI Groep realiseert uw idee. En u verdient er geld mee!

Nederland telt 700.000 uitvinders, innovators, mensen zoals u die ideeën,

producten of andere kennis bezitten die het bedrijfsleven goed kan gebruiken.
85% van deze kennis bereikt niet de juiste plek in het bedrijfsleven.
 

- MNI Groep gaat daar samen met u iets aan doen!

- MNI Groep zorgt dat het juiste product, idee of kennis op de juiste plek komt.

- MNI Groep kent alle partijen uit de markt, de mensen die de ideeën

  en kennis hebben en de bedrijven die de kennis nodig hebben

- MNI Groep brengt de kennis van uitvinders, universiteiten en haar studenten,

  innovators, overige kennisbezitters en belanghebbende bedrijven

  die deze kennis en innovaties nodig hebben samen.